Menu

Neradni dani

Poštovani posjetioci obavještavamo Vas da firma NF-tel doo neće raditi za državni praznik 9. maja 2018. godine.

Microsoft Partner Network

Licenca za softverski proizvod daje Vam zakonsko pravo korištenja određenog softverskog programa. Investicija u softver mora da bude ekonomski isplativa. Pored toga, ona mora da obezbijedi dodatnu podršku za klijenta, kako bi svoje poslovanje učinili sigurnijim, fleksibilnijim i efikasnijim te smanjili rizike od nelegalnog korištenja softvera.

S obzirom na činjenicu da je Microsoft sistem licenciranja kompleksan, da je lista proizvoda zaista velika te postoji više različitih principa licenciranja, za nabavku softvera Vam je neophodna pomoć savjetnika za licenciranje, jer je prodajno osoblje moralo proći posebnu obuku za razumijevanje ovih principa.

Kao Microsoft partner, mi razumijemo proces nabavke i korištenja softvera. Naše osoblje Vam može pomoći da na jednostavan način kupite softver, pružiti pomoć i konsultacije pri primjeni novih informaciono-komunikacionih tehnologija kao i usluge podrške za kupljene proizvode.

 

Osnovno o licencama:

Softver kroz licencu daje pojedincu pravo korištenja istog uz određene uslove definisane u licencnom ugovoru, često označenim kao EULA (eng. End User Licence Agreement – licencni ugovor za krajnjeg korisnika). EULA je pravni dokument kojim se vežu proizvođač softvera i krajnji korisnik i njime se precizira način na koji se softver smije koristiti te su opisana sva ograničenja koja se postavljaju na korištenje istog.

 

Microsoft nudi svoje proizvode kroz nekoliko različitih opcija licenciranja, a u zavisnosti od proizvoda neke vrste licenciranja nisu dostupne. Takođe, količinska licenciranja (eng. Volume Licensing) vrijede samo uz istovremenu kupovinu većeg broja licenci.

 

Vrste licenci Microsoft proizvoda:

OEM (eng. Original Equipment Manufacturer) licenca se distribuiše od strane proizvođača računara. OEM licence su u pravilu jeftinije nego licence kupljene u maloprodaji (kupljene odvojeno kao zasebni proizvod), ali imaju i više ograničenja vezano uz korištenje i prenosivost.

Softver licenciran kroz OEM dolazi predinstaliran na računaru od strane proizvođača i u tom slučaju su računaru označeni naljepnicom kao dokazom o postojanju licence. OEM licenca je sjedinjena s računarom na kojem je softver instalisan i ne može se prenositi na drugi računar. Čak i ako se računar više ne koristi, OEM licenciran softver se ne smije prenijeti na drugi računar, bez obzira da li se radi o operativnom sistemu ili aplikacijama.

 

FPP (eng. Full Packaged Product) licenca je primjenjiva kod kućnih korisnika i preduzeća sa manje od pet računara. Licence su u obliku štampanog dokumenta i kupuju se zajedno s medijima za instalaciju unutar kutije. Ovako licenciran softver se smije prenositi na drugi računar nakon deinstalacije.

 

Home and Student licenca se veže za pripadajuća Office Home and Student izdanja koja imaju vrlo popularnu cijenu. Licenca veže ove proizvode za isključivo nekomercijalnu upotrebu unutar domaćinstva i nije dozvoljena upotreba za poslovne svrhe.

 

OLP (eng. Open Licence Program) je oblik količinskog licenciranja koji je primjeren za preduzeća sa dva i više računara koja imaju potrebe za minimalno pet pojedinačnih licenci Microsoft proizvoda. Licence ostaju u trajnom vlasništvu, a prilikom prve kupovine se sklapa ugovor preko kojeg se unutar dvije godine mogu kupiti dodatni proizvodi pod istim uslovima. Nakon ove dvije godine je potrebno ponovo kupiti barem pet licenci za obnavljanje ugovora. U zavsnosti od broja kupljenih licenci prilikom  sklapanja ugovora se definiše i cjenovna. Dodatna opcija kod ovog oblika licenciranja je i SA (eng. Software Assurance), opcija kroz koju je za vrijeme trajanja ugovora moguće postaviti novu verziju istog proizvoda ukoliko je dostupna.

 

OVL (eng. Open Value) je način količinskog licenciranja Microsoft proizvoda koje omogućuje preduzećima plaćanje softvera na rate (godišnje) kroz period od tri godine trajanja ugovora. Kao i kod OLP licenciranja, za ulazak u ovaj oblik licenciranja je potrebno barem pet licenci. Licence nisu u trajnom vlasništvu već je softver na neki način iznajmljen. Software Assurance je automatski uključen u ovom obliku licenciranja te korisnik na taj način kroz relativno mala početna ulaganja ima mogućnost korištenja najnovijih verzija softvera kroz vrijeme trajanja ugovora. Nakon prestanka inicijalne tri godine ugovora, korisnik dobija mogućnost produžiti ugovor i nastaviti koristiti softver kao i do tog trenutka ili otkupiti licence za softver po povoljnijoj cijeni te tada licence ostaju u njegovom trajnom vlasništvu. Ukoliko korisnik ne produži ugovor ni ne otkupi licence, sav softver koji je bio pod ugovorom mora deinstalirati, budući da prava korištenja prestaju.

 

Operativni sistemi u programu količinskog licenciranja:

Iako je unutar količinskog licenciranja moguće kupiti licence operativnih sistema za personalne računare, ona se odnose na upgrade licenci – osnovni operativni sistem personalnog računara je potrebno kupiti kao OEM ili FPP licencu.

Za serverske operativne sisteme ovo ne vrijedi – njih je moguće kupiti kroz količinsko licenciranje ali i kao OEM i FPP licence.

 

Licenciranje operativnih sistema kod računara koji ne posjeduju OEM licencu:

Za licenciranje računara koji na sebi nema licencirani operativni sistem postoje dvije mogućnosti - GGK (eng. Get Genuine Kit) ili GGWA (eng. Get Genuine Windows Agreement).

GGK licenca je namijenjena za licenciranje pojedinačnih računara. Uz ovaj tip licence se isporučuje instalacioni medij (CD/DVD) i COA naljepnica (eng.Certificate of Authenticity). Dužnost korisnika je da, odmah nakon instalacije operativnog sistema i njegove aktivacije, nalijepi COA naljeonicu na kućište istog. Od tog trenutka, GGK licenca se tretira isto kao i OEM licenca, tj. veže se samo za taj računar i kao takva nije prenosiva.

GGWA je licenca namijenjena za legalizaciju kompanija koje posjeduju pet i više računara. Prilikom poručivanja se sklapa ugovor sa Microsoftom preko ovlaštenog Microsoft partnera. Za razliku od GGK, GGWA posjeduje pravo na downgrade licenci i to je trenutno jedini način da se legalno kupi neka od starijih verzija Windows operativnih sistema.