Menu

Neradni dani

Poštovani posjetioci obavještavamo Vas da firma NF-tel doo neće raditi za državni praznik 9. maja 2018. godine.

Referentna lista najvažnijih klijenata

Telefonija:


    - Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Banja Luka
    - Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH
    - Ministarstvo finansija i trezora BiH - Centralna harmoniozacijska jedinica Sarajevo
    - Opšta bolnica Kasindo
    - Opšta bolnica Nevesinje
    - Elektrodistribucija a.d. Pale
    - Elektroprivreda RS Trebinje
    - Elektroprivreda RS Banjaluka
    - Kazneno-popravni zavod Foča
    - Centralna banka BiH - Filijala Glavne banke RS - Pale
    - Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pale
    - Skupština grada Istočno Sarajevo
    - Šume Republike Srpske Sokolac
    - Šume Republike Srpske Banjaluka
    - Okružni sud Istočno Sarajevo
    - Oktružno tužilaštvo Istočno Sarajevo
    - Radio-televizija Istočno Sarajevo
    - Jahorina osiguranje a.d. direkcija i filijala Pale
    - NLB Razvojna banka filijala Istočno Sarajevo i ekspozitura Pale
    - Rektorat Univerziteta u Istočnom Sarajevu
    - Pravni fakultet u Istočnom Sarajevu
    - Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu
    - Medicinski fakultet u Foči
    - Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Istočno Sarajevo
    - Studentski centar Pale
    - Opština Pale
    - Opština Gacko
    - Opština Istočno Novo Sarajevo
    - Opština Istočna Ilidža
    - Opština Rogatica
    - Hotel Board Jahorina
    - Hotel SAN Jahorina
    - Ciljna kuća Jahorina
    - Hotel Dva Javora Jahorina
    - Hotel Damis Pale
    - Hotel Pahuljica Jahorina
    - Hotel Zlatna Žita Jahorina
    - Majnex d.o.o. Pale
    - C-Provex d.o.o. Pale
    - Romanijaputevi a.d. Sokolac
    - Tržni centar Bartula Pale
    - DAK d.o.o. Istočno Sarajevo
    - Štamparija Margo Istočno Sarajevo
    - Euromarketing Pale
    - Stopmines Pale
    - UXB Balkans Sarajevo
    - Osnovna škola "Srbija" Pale
    - Osnovna škola "Petar Petrović Njegoš" Istočna Ilidža

 
Računarske mreže:


    - Jahorina osiguranje AD Pale
    - Grad Istočno Sarajevo
    - Gaspromet Pale
    - Grijanjeinvest Pale
    - BB-Vučko Jahorina, Pale
    - Olimpijski Centar Jahorina
    - Hotel Damis Pale
    - Dom zdravlja Pale