Menu

Neradni dani

Poštovani posjetioci obavještavamo Vas da firma NF-tel doo neće raditi za državni praznik u utorak 9. maja 2017. godine.

Kućna i poslovna telefonija

Još jedna vrsta usluga koja po kvalitetu i pouzdanosti izdvaja NF-tel d.o.o. od ostalih preduzeća slične poslovne orjentacije jeste projektovanje i realizacija telefonskih mreža za mala, srednja i velika preduzeća koja imaju potrebu za posebnim telefonskim sistemima.

NF-tel d.o.o. nudi optimalna rješenja i za najsloženije telekomunikacione sisteme i za najzahtevnije korisnike, kao i vrhunski kvalitet usluga montaže, održavanja i servisa istih. Sistem rada je po principu "ključ u ruke", odnosno, sve faze uvođenja savremenog telekomunikacionog sistema, od snimanja trenutnog stanja, preko inženjeringa, kabliranja, izrade razdjelnika, do konačne predaje na korišćenje izvodi naš tim vrhunskih stručnjaka.

Osim klasičnih rješenja za kancelarije i poslovne prostore, te hotele, nudimo i tehnološki novija i naprednija rješenja, VoIP kućne centrale i telefone, putem kojih klijenti mogu uvezati neograničen broj različitih lokacija u jedan sistem.

 

 

 

NF-tel d.o.o.

Srpskih ratnika bb
71420 Pale
RS / BiH
[email protected]
+387 57 200 777
+387 57 222 777