O nama

Preduzeće NF-tel d.o.o. je osnovano 1997. godine sa sjedištem u Palama i od samog početka se trudi da svojim sadašnjim i budućim korisnicima nudi raznovrsnu paletu usluga vezanih za sve segmente informacionih tehnologija.

U svojoj posvećenosti poslu i potrebama klijenata, NF-tel se konstantno rukovodio najvišim standardima struke gradeći odnose od obostranog interesa. Takva nastojanja su rezultirala dugoročnim partnerskim odnosima, stabilnim poslovanjem i kontinuiranim razvojem kompanije. Uspostavljena je saradnja sa značajnim privrednim subjektima kao i malim korisnicima.

Profil preduzeća

Od početka poslovanja, preduzeće NF-tel d.o.o. prati razvoj informacionih tehnologija u svijetu i primenjuje napredne tehnologije kako bi zadovoljio zahtjeve korisnika u pogledu kvaliteta, bezbjednosti i pouzdanosti njihovih informacionih sistema.

Uspješno sarađujući sa malim, srednjim i velikim preduzećima, nacionalnim i internacionalnim kompanijama, NF-tel d.o.o. radi na realizaciji kompleksnih IT rješenja i pružanju niza odgovarujućih usluga u svim fazama implementacije.

Višegodišnji poslovni rezultati kompanije su suma zajedničkog rada, znanja, stručnosti i iskustva svih zaposlenih u NF-telu.

Gradeći i integrišući računarske mreže i informacione sisteme, NF-tel d.o.o. stvara preduslove za ekonomski prosperitet i poboljšanje uslova života na tržištima na kojima je prisutan.

Posebnost naše kompanije je u tome što smo orijentisani i na izradu informatičkih i telekomunikacionih rješenja za velike i zahtjevne korisnike koji na tržištu ne mogu naći gotov proizvod ili uslugu koji bi zadovoljili potrebe njihovog poslovanja ili unutrašnje organizacije.