Računarske mreže

Informacione tehnologije su danas sastavni dio života u takvoj mjeri da je praktično nezamislivo funkcionisanje bilo kojeg dijela naše egzistencije bez njih. Poslovanje, komunikacije pa i svakodnevni život se oslanjaju na pogodnosti koje nude različite oblasti korišćenja računara i odgovarajućih tehnologija. Razvoj računara i programa, a u isto vreme sve složeniji zahtjevi od strane krajnjih korisnika računarskih tehnologija, uslovili su pojavu velikog broja različitih rešenja namenjenih poslovnoj primjeni. Osnovni cilj ovih vrlo različitih rješenja je unaprjeđenje poslovanja.

Prednosti računarskih mreža su: povećanje produktivnosti rada, razmjena dokumenata na brži, sigurniji i jednostavniji način, olakšana je komunikacija na nivou firme, mogućnost čuvanja svih važnih informacija na jednom mjestu, tako da su one bolje organizovane i po potrebi dostupne svim računarima u mreži, centralizovana štampa svih vrsta dokumenata, pristup Internetu i upotreba elektronske pošte sa svih računara u mreži.

NF-tel d.o.o. pruža usluge projektovanja, analize, implementacije i administracije svih vrsta računarskih mreža različitih mrežnih tehnologija, arhitektura i različitih komunikacionih protokola.

Projektovanje računarskih mreža – Na osnovu Vaših potreba i zahtjeva naš tim stručnjaka će Vam ponuditi više konceptualnih rješenja za izgradnju računarske mreže koja odgovara vašem zahtjevu i u saradnji sa vama izabrati najbolje i najefikasnije rješenje.

Instalacija opreme i puštanje u rad – Instalacija aktivne i pasivne mrežne opreme i puštanje u rad mrežnih uređaja kao i cijelog sistema računarske mreže. Nakon izgradnje infrastrukture računarske mreže i testiranja pasivnih komponenti računarske mreže (strukturnog kabliranja) pristupa se instalaciji, povezivanju i konfigurisanju, kao i puštanju u stalnu eksploataciju instalisane mrežne opreme.

Usluge instaliranja aktivne i pasivne mrežne opreme i njeno puštanje u rad obavlja stručni tim inženjera i tehničara u skladu sa najvišim, kako inostranim tako i domaćim standardima realizacije računarskih mreža.

Završno ispitivanje i test instalisanih mreža izvode visko stručni i iskusni inženjeri, sa najsavremenijim instrumentima i alatima za tu namjenu.