Referentna lista najvažnijih klijenata

Telefonija:

– Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Banja Luka
– Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH
– Ministarstvo finansija i trezora BiH – Centralna harmoniozacijska jedinica Sarajevo
– Opšta bolnica Kasindo
– Opšta bolnica Nevesinje
– Elektrodistribucija a.d. Pale
– Elektroprivreda RS Trebinje
– Elektroprivreda RS Banjaluka
– Kazneno-popravni zavod Foča
– Centralna banka BiH – Filijala Glavne banke RS – Pale
– Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pale
– Skupština grada Istočno Sarajevo
– Šume Republike Srpske Sokolac
– Šume Republike Srpske Banjaluka
– Okružni sud Istočno Sarajevo
– Oktružno tužilaštvo Istočno Sarajevo
– Radio-televizija Istočno Sarajevo
– Jahorina osiguranje a.d. direkcija i filijala Pale
– NLB Razvojna banka filijala Istočno Sarajevo i ekspozitura Pale
– Rektorat Univerziteta u Istočnom Sarajevu
– Pravni fakultet u Istočnom Sarajevu
– Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu
– Medicinski fakultet u Foči
– Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Istočno Sarajevo
– Studentski centar Pale
– Opština Pale
– Opština Gacko
– Opština Istočno Novo Sarajevo
– Opština Istočna Ilidža
– Opština Rogatica
– Hotel Board Jahorina
– Hotel SAN Jahorina
– Ciljna kuća Jahorina
– Hotel Dva Javora Jahorina
– Hotel Damis Pale
– Hotel Pahuljica Jahorina
– Hotel Zlatna Žita Jahorina
– Majnex d.o.o. Pale
– C-Provex d.o.o. Pale
– Romanijaputevi a.d. Sokolac
– Tržni centar Bartula Pale
– DAK d.o.o. Istočno Sarajevo
– Štamparija Margo Istočno Sarajevo
– Euromarketing Pale
– Stopmines Pale
– UXB Balkans Sarajevo
– Osnovna škola “Srbija” Pale
– Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” Istočna Ilidža

Računarske mreže:

– Jahorina osiguranje AD Pale
– Grad Istočno Sarajevo
– Gaspromet Pale
– Grijanjeinvest Pale
– BB-Vučko Jahorina, Pale
– Olimpijski Centar Jahorina
– Hotel Damis Pale
– Dom zdravlja Pale