Advokat Zoran Jovanović

Advokat Zoran Jovanović

Advokatska kancelarija Zorana Jovanovića je osnovana 1998. godine u Palama od kada se aktivno bavi pružanjem pravne pomoći fizičkim i pravnim licima, zastupanjem pred sudovima i drugim državnim organima, davanjem pravnih savjeta, a sve u cilju efikasnog rješavanja pravnih problema.

Tokom dugogodišnjeg rada postigla je veliki uspjeh u rješavanju svih vrsta sporova pred sudovima u Bosni i Hercegovini u oblastima privrednog prava, upravnog, radnog prava, porodičnog prava, naknada štete, te širokog spektra, kako građanskih parnica, tako i krivičnopravnih predmeta. Svoj rad usmjeravamo ka postizanju efikasnih ciljeva naših klijenata koristeći timski rad i poznavanje pravila advokatske struke i etike, te pravnog ambijenta u kojem radimo.

  • Klijent Advokat Zoran Jovanović
  • Datum 11/04/2017
  • Tagovi Web dizajn
  • URL Pogledaj projekat

Slični Projekti