Majnex d.o.o.

Majnex d.o.o.

Preduzeće Majnex d.o.o. Pale je osnovano 1989. godine.

U početku je osnovna djelatnost bila trgovina sa gorivom i mazivom na veliko i na malo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu. Djelatnost je obavljana u Palama i dislociranim organizacionim jedinicama u Foči i Podgrabu. Od 2016. godine ova djelatnost je prešla u vlasništvo firme Nešković.

Od 2003. godine preduzeće Majnex d.o.o. Pale proširuje svoju djelatnost sa građevinskom operativom uspješnom privatizacijom jednog dijela preduzeća Maglić Foča, preuzimajući sve njihove obaveze u finansijskom smislu, zadržavajući radnu snage, a ujedno i zapošljavajući novu. Preduzeće sada, u svom vlasništvu posjeduje separaciju riječnih frakcija i betona u Pauncima, opština Foča, betonaru u Palama i kamenolom u Derventi, na putu između Pala i Sarajeva, sa pratećom mehanizacijom. Tehnički standardi izvođenje građevinskih radova, proizvodnje građevinskih agragata i betonske galanterije kao i kvalitet proizvoda njeguju se od postanka naše kompanije.

Ti standardi se ne odnose samo na kvalitet i obim proizvodnje, nego i na kvalitet i sadržaj života naših radnika kao i stanovništva u okruženju. Preduzeće Majnex d.o.o. Pale trenutno zapošljava 70 (sedamdeset) radnika, kao i određen broj sezonskih radnika po potrebi.

Slični Projekti