Osnovna škola Pale

Osnovna škola Pale

JU Osnovna škola „Pale“ gaji tradiciju dugu 111 godina. Od svog osnivanja do danas škola je promijenila nekoliko školskih zgrada, da bi 1962. godine škola dobila veliku i savremenu školsku zgradu u kojoj je smještena do danas.

Škola je od 1963. dodo 1991. godine nosila naziv Osnovna škola „Dan mladosti“ Pale, kada je ime promjenjeno. U proteklom odbrambeno otadžbinskom ratu školu je pohađalo 2400 učenika, a zgrada je projektovana za 850 učenika, pa je početkom školske 1997/98. godine dograđeno šest novih učionica što je u znatnoj mjeri uticalo na poboljšanje radnih uslova.

Uz pomoć Kabineta predsjednika, Ministarstva prosvjete i kulture RS, Opštine Pale i međunarodnih nevladinih organizacija opremljeni su kabineti muzičkog, likovnog, hemije, biologije, informatike i vjeronauke.

Nabavljeno je 208 personalnih računara i opremljeno osam elektronskih učionica u kojima se izvodi moderna informatička nastava. Ograđeno je školsko dvorište, izgrađena nastrešnica, renovirane svlačionice, nabavljen školski minibus za prevoz učenika, izgrađen lift za učenike sa otežanim kretanjem, postavljena nova stolarija, postavljena termo-izolaciona fasada, izvršeno utopljavanje tavanskog prostora i napravljene nove pristupne staze prema školi.

Sve je to doprinijelo podizanju kvaliteta nastavnog procesa i poboljšanju rada vannastavnih aktivnosti u školi.

Škola jeu svom dosadašnjem radu postizala odlične rezultate. Učenici su bili prvaci Savezne Republike Jugoslavije iz fizike, prvaci Državnog takmičenja Bosne i Hercegovine iz matematike. Osvajali su više puta prva republička mjesta iz matematike, srpskog jezika i fizike.

Vizija i cilj škole su kvalitetno vaspitanje i obrazovanje za svu djecu u partnerstvu sa porodicom i društvenom zajednicom.

  • Klijent Osnovna škola Pale
  • Datum 15/05/2018
  • Tagovi Web dizajn
  • URL Pogledaj projekat

Slični Projekti